Wandelen in de Nationale Parken van Nederland

In Nederland zijn maar liefst 21 bijzondere, beschermde natuurgebieden te vinden: de Nationale Parken. En er zijn ook nog 2 in oprichting, dat zijn de Hollandse Duinen en het Vincent van Gogh Nationaal Park. Als bezoeker van de parken kun je uitgebreid genieten van de grote diversiteit aan natuur, landschap, flora en fauna die ons land te bieden heeft. De oudste Nationaal Parken van Nederland zijn de Veluwezoom (1930) en de Hoge Veluwe (1935).

Nationaal Park de Veluwezoom, bij de Posbank (MartinD)

Wandelen in alle Nationale Parken

De Alde Feanen in Friesland

Het Nationaal Park De Alde Feanen (De Oude Venen) is grootste natuurgebied van Friesland. Dit ruim 4.000 hectare grote gebied bestat voornamelijk uit laagveenmoeras, dat is ontstaan uit veenafgravingen. In het gebied zijn veenmosrietlanden, trilvenen, moerasbossen en dotterbloemhooilanden te vinden. Maar ook veel verschillende vogels en bloemen. 

De Biesbosch in Noord-Brabant en Zuid-Holland

Nationaal Park De Biesbosch is het grootste zoetwatertijdengebied van Europa. Getijdenverschillen kunnen oplopen tot 80 centimeter. Het gebied is ontstaan na de Sint Elisabethsvloed van 1421. Op de natte eilandgebiedjes zorgde de bies voor de eerste begroeiing, vandaar de naam Biesbosch. Vogels vertoeven er graag, ook roofvogels. 

Drents-Friese Wold in Drenthe en Friesland

Eén van de grootste natuurgebieden van Nederland vind je op de grens van Drenthe en Friesland: Nationaal Park Het Drents-Friese Wold. Het gebied beslaat zo'n 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden. 

Drentsche Aa in Drenthe

Nationaal Park Drentsche Aa herbergt het best bewaarde esdorpen- en beeklandschap in West-Europa. In dit park zijn de meeste prehistorische monumenten  te vinden van Nederland, zoals hunebedden en grafheuvels.

Duinen van Texel in Noord-Holland

Het duingebied van Texel is een gevarieerd landschap met natte duinvalleien tussen duinen, bossen, heide, kwelders en een strand. Vele soorten planten en dieren hebben in dit afwisselende gebied hun plek gevonden. Een prachtig stuk natuur langs de kust van Texel. 

Dwingelderveld in Drenthe

Dwingelderveld is het Nationaal Park van het heidelandschap. Er zijn vele veenmoerasjes en vennen. Vogels, vlinders en reptielen wonen hier graag. Het landschap wordt beheerd door twee kuddes heideschapen. 

De Groote Peel in Noord-Brabant en Limburg

Het Nationaal Park De Groote Peel ligt in het grensgebied van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het is een zeer waterrijk en weids gebied. Vroeger werd hier turf, het 'zwarte goud', afgegraven. Het overgebleven landschap bestaande uit grote waterplassen, moeras, veenputten en peelvaarten vormen nu het beschermde natuurgebied van De Groote Peel.

De Hoge Veluwe in Gelderland

Het Nationaal Park De Hoge Veluwe (1935) behoort samen met Nationaal Park De Veluwezoom (1930) tot de oudste parken van ons land. Het gebied bestaat uit naaldbos, heide, loofbos, zandverstuivingen en landbouwgronden. 

Hollandse Duinen, in oprichting, in Zuid-Holland

In het dichtstbevolkte gebied van Nederland tussen Hoek van Holland en Hillegom wordt een nieuw Nationaal Park ingericht: de Hollandse Duinen. In dit kustgebied vind je duinen, bollenvelden, landgoederen, veendorpen en natuurlijk verschillende dorpen en steden. Een geliefd oord voor vossen, zeehonden en reeën.

Lauwersmeer in Friesland

Uit angst voor het woeste water werd in 1969 een dam gebouwd in de Lauwerszee. De Lauwerszee werd Lauwersmeer. Op de oude zeebodem ontstond een prachtig nieuw natuurgebied dat uitgroeide tot één van de belangrijkste vogelgebieden in West-Europa. 

Loonse en Drunense Duinen in Noord-Brabant

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is een groot stuifzandgebied met bos en heide en wordt ook wel de Brabantse Sahara genoemd. Voordat hier zoveel zand was, had dit gebied rijk aan oerbossen. De bossen werden echter door de mensen massaal gekapt om te gebruiken als brandhout. De bossen verdwenen en er kwam heide voor in de plaats. Door intense begrazing kreeg het zand steeds meer ruimte. Zoveel dat zelf akkers en zelf hele dorpen er onder dreigden te verdwijnen. Vandaag de dag is het een uniek natuurgebied. 

De Maasduinen in Limburg

Het Nationaal Park Maasduinen wordt gevormd door de rivierduinen langs de Maas, het langste duinengebied van Nederland. De rivierduinen zijn vrij wel allemaal begroeit met loofbossen. Door de bossen zijn de omliggende akker- en weidegebieden beschermd tegen het stuivende zand. Met als resultaat een gevarieerd landschap van bos, duin, heide, akkers, heide en vennen. 

De Meinweg in Limburg

In Midden-Limburg vind je Nationaal Park De Meinweg, het park is tevens onderdeel van het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette. Bijzonder aan dit park is het terrassenlandschap, een zeldzaamheid in Nederland. Dit landschap kenmerkt zich door plateaus en hoogteverschillen. Het gebied wordt doorsneden door twee beken: de Rode Beek en de Boschbeek. Daarnaast vind je er berken- en eikenbossen, heide, broekbossen en vennen. 

Nieuw Land in Flevoland

Nationaal Park Nieuw Land is, afgezien van de parken in oprichting, het jongste van alle parken in Nederland. Het park ligt op een bijzonder plek, namelijk op de bodem van de Zuiderzee. Het is ontstaan door de drooglegging van Flevoland. Dit gebied is een waar vogelparadijs waar de zeearend als keizer regeert. In dit nationaal park vind je de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden.

Oosterschelde in Zeeland

Dit Nationaal Park is het grootste en natste park van ons land: de Oosterschelde. Dit gebied is uniek in de wereld. Door de Oosterscheldekering staat de Oosterschelde in open verbinding met de zee. Dagelijks stroomt het zoute water het gebied en uit. Vogels zoeken het gebied graag op om er te rusten, te eten en te broeden. In het water voelen bruinvissen, inktvissen, zeehonden en andere vissen zich erg thuis. De kunstmatige rotskusten zijn een gewilde stek voor anemonen, koralen en wieren.

Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal in Overijsssel

De Sallandse Heuvelrug is een stuwwal die ontstaan is in de voorlaatste ijstijd, ongeveer 150.000 jaar geleden. Een mooi gebied met heuvels, bossen en heide. 

Schiermonnikoog in Friesland

Het Nationaal Park Schiermonnikoog bestaat uit het eiland Schiermonnikoog en de aangrenzende delen van de Noordzee en de Waddenzee. Het landschap op Schiermonnikoog veranderd voortdurend. Duinen komen en verdwijnen door het spel van wind en water. Op het eiland zijn naald- en loofbossen, kwelders en polders. En dan is daar natuurlijk nog de zee en het wad.

Utrechtse Heuvelrug in Utrecht

Tussen Leusden en Rhenen ligt het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Na de Veluwe is dit het grootste bosgebied van Nederland. De Heuvelrug is een stuwwal. Het landschap bestaat uit bos, heide, zandverstuivingen en grasland. 

Van Gogh Nationaal Park,  in oprichting, in Noord-Brabant

Het Van Gogh Nationaal Park, het land waar Vincent van Gogh opgroeide, woonde en werkte is in oprichting, er groeit iets moois in het hart van Brabant. Het schilderachtige landschap van Gogh tussen Tilburg, Breda, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond. Bedrijvigheid, innovatie en een groen landschap gaan hier hand in hand.

Veluwezoom in Gelderland

De Veluwezoom is het oudste Nationaal Park van Nederland, het werd opgericht in 1930. Een prachtig heuvellandschap met heiden, bossen, zandverstuivingen en landgoederen. Een park met mooie vergezichten. 

De Weerribben-Wieden in Overijssel 

Nationaal Park De Weerribben werd opgericht in 1997, in 2007 werd het park uitgebreid met natuurgebied De Wieden. Moerassen bepalen het landschap van dit park. Verder wordt het gebied gekenmerkt door laagveengebied, rietland, moerasbossen en veel open water. 

Grenspark Kalmthoutseheide in Noord-Brabant en de Belgische provincie Antwerpen

Het grenspark Kalmthoutseheide tussen Nederland en België is gevormd in de laatste ijstijd. Door de wind werden grote hoeveelheden zand aangevoerd die zich vormden tot een duinlandschap. Een afwisselend gebied met duinen, vennen, bossen en hei. Het grootste deel van het park ligt in België.

Zuid-Kennemerland in Noord-Holland

Een oase van rust, in de drukke Randstad, is het Nationaal Park Zuid-Kennemerland een prachtig gebieden langs de kust met duinen en duinvalleien. Het Park biedt een thuis aan grote grazers als wisenten, konikpaarden en damherten en bijzondere bloemen en planten zoals orchideeën en parnassia.