Wandelgidsen Groningen

De provincie Groningen is bekend om zijn polders en weidse vergezichten. Er zijn veel mooie natuurgebieden te vinden, zoals de Onlanden vlakbij de stad Groningen, een gebied dat nog niet lang geleden is ingericht als waterbergingsgebied; de Dollard met zijn kwelders (stukken begroeide grond die grenzen aan de zee en die bij hoog water onder komen te staan); de vogelparadijzen Lauwersmeer en Reitdiep, de Waddenkust en het Westerkwartier met veen en heidegrond. En natuurlijk zijn een bezoek aan de Prinsenhof, de Martinitoren en vesting Bourtange ook de moeite waard!