Wandelgidsen Overijssel

De provincie Overijssel wordt gekenmerkt door zandgrondgebied dat doorsneden wordt door vele beken en rivieren. De grote rivier de IJssel vormt de grens met de zuidelijkere gelegen provincie Gelderland. Overijssel heeft drie landstreken: het Land van Vollenhove, Twente en Salland. Er zijn twee nationale parken te vinden, te weten Nationaal Park Weerribben-Wieden in de Kop van Overijssel en het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug in het grensgebied van Salland en Twente.