Wie was Jac. P. Thijsse?

Jac P. Thijsse (1865-1945) was een schrijver, onderwijzer, onderzoeker en natuurbeschermer. Samen met zijn vriend Eli Heimans, ook onderwijzer, zette hij zich in voor natuureducatie. Ze hebben meerdere boeken geschreven over de flora en fauna in Nederland. De bekendste boeken van Thijsse zijn zijn werken over vogels en de populaire Verkade-albums. Zijn boeken zijn leesbaar en interessant voor zowel wetenschappers en natuuronderzoekers als gewone burgers. 

In 1905 was Thijsse, samen met Heimans, een van de oprichters van de  De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten In Nederland. Vandaag de dag is deze natuurvereniging beter bekend onder de verkorte naam Natuurmonumenten

Boeken van en over Jac. P. Thijsse bij De BoekWandelaar

Blogs over Jac. P. Thijsse van De BoekWandelaar