Wie is J.M. Coetzee?

📷 Marius Kubik, 2013

J.M. Coetzee (1940) of wel John Maxwell Coetzee is een Australische schrijver en vertaler van Zuid-Afrikaanse afkomst. Coetzee is een van de belangrijkste schrijvers van deze tijd. In 2003 ontving hij de Nobelprijs voor de Literatuur. In veel van zijn romans staat de eenling die ik staande dient te houden in een groep centraal. Het meerendeel van zijn romans is vertaald in het Nederlands.

Boeken van en over J.M. Coetzee bij De BoekWandelaar