Wie is Aagje Feldbrugge?

Aagje Feldbrugge  is conservator Archeologische Collectie bij het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en schrijfster van wandelgidsen met wandelroutes in Zeeland.

Wandelgidsen van Aagje Feldbrugge bij De BoekWandelaar