Oorlogsromans

Een oorlogsroman beschrijft de gebeurtenissen in een periode van oorlog en van de jaren volgende op of voorafgaande aan een oorlog. De oorlogsroman is een belangrijk genre in de literatuur omdat een oorlog een diepgaande invloed heeft op het leven van mensen, vaak voor meerdere generaties. Belangrijke onderwerpen zijn: onderdrukking, vervolging, verzet, onderduiking en de oorlogvoering zelf en alle politieke verwikkelingen er om heen. In Europese romans staan meestal de Eerste of Tweede Wereldoorlog centraal. 

Boeken, boekhandels en bibliotheken fungeren vaak als bindende, sociale factoren. In een oorlog nog belangrijker. Boeken staan ook symbool voor de vrijheid van meningsuiting en verspreiding van vrije informatie. 


Hieronder vind je een overzicht van de oorlogsromans uit het assortiment van De BoekWandelaar.


Eerste Wereldoorlog


Tweede Wereldoorlog


Amerikaanse Burgeroorlog