Klooster Claercamppad

€ 19,90

Wandel- en fietsroutes door de Friese Waddendelta
In de Friese Waddendelta ontmoeten water en land elkaar. Het kustgebied is door de golven en getijdenwerking in duidden jaren gekneed uit zand, klei en veen. Op de kwelderruggen vestigden zich de eerste Friesen en legden zij de basis voor hun rijk dat zich uitstrekte vanaf Noord- Frankrijk tot aan de Denemarken. Het Klooster Claercamppad brengt deze bijzonder landstreek, natuur en geschiedenis in veelkleurige verhalen en afwisselende wandel- en fietsroutes tot leven.

De route loopt vanaf Lauwersoog over Zoutkamp naar de noordelijke pelgrimsstad Dokkum, voert verder naar St.-Jacobiparochie, Franeker en Hanzestad Bolsward om vervolgens met een lus over Makkum en Harlingen langs de kust en over de dijken terug naar Sint Jacobiparochie te leiden. De eeuwenoude cultuurgeschiedenis van terpen, deltawerken, middeleeuwse kerken, kloosters en florerende handelssteden vertellen een bijzonder gelaagd verhaal.

Taal: Nederlands
Auteur: Fokko Bosker
Uitgeverij: Noordboek

ISBN: 9789056158682 I Bindwijze: Paperback I Druk: 1e druk I Jaar: 2022 I Aantal bladzijden: 264 blz. I Afmetingen: 20,2 x 11,8 x 1,9 cm I Kaarten: Ja I Illustraties: Ja I Trefwoorden: wandelen in Friesland; Friese wandelroutes; wandelroutes Friesland; klooster Claercamppad; kloosters; kerken; religieus erfgoed; klooster Claercamp; Makkum; Harlingen: Lauwersoog; Zoutkamp; pelgrimssteden; Dokkum; Hanzesteden; Bolsward; terpen; delta; Sint Jacobiparochi; Sint Jabik; klooster Klaarkamp; klooster Claarcamp; Rinsumageest; Kollumeroord; Ferwert; Hallum; Holwerd; Wyns; Blije; Franeker; Burgwerd; Hartwerd; Sexbierum; Witmarsum; Ameland; wadden; waddeneilanden; Waadhoeke; Fryslân; geschiedenis van Friesland; Friezen