Noardlike Fryske Wâlden

€ 15,45

Wandelen door het Nationaal Landschap
Burgum - Damwâld - Buitenpost - Eastermar - Burgum
Streekpad 20 - 165 km

Als je een buitenstaander vraagt wat kenmerkend is voor Friesland zal hij beslist een paar typische elementen noemen. In elk geval: watersport, kop-hals-rompboerderijen, een wijde horizon met een kerktoren in de verte. En misschien noemt hij ook ruilverkaveling, grote stallen en uitgestrekte weilanden.

 

Dat klopt, maar toch ook weer niet. De Noardlike Fryske Wâlden zien er heel anders uit. Voor Friesland is het eigenlijk een atypisch gebied. Kleinschalig boerenland met een rijke flora en fauna, opvallend door zijn kleine percelen, omzoomd door houtwallen, elzensingels en braamstruiken. Het gebied is zo bijzonder dat het aangewezen is als Nationaal Landschap.

 

De Noardlike Fryske Wâlden is in Europa een van de weinige gebieden waar het coulisselandschap zo goed als intact gebleven is. Boeren hebben de wallen en singels indertijd aangelegd als veekering, waardoor een fijnmazig patroon met een besloten karakter is ontstaan. De kracht van het Nationaal Landschap is dat natuur, milieu en landschap elkaar versterken. We lopen door boerengebied van cultuurhistorische waarde. Maar ook door de natte natuurgebieden als de Houtwiel en het Nationaal Park De Alde Feanen. We passeren de states die enkele adellijke families in bezit hadden, zoals Stania State in Oentsjerk en Fogelsangh State in Veenklooster.

 

Met dit streekpad krijgt een bijzonder stukje van Friesland de plaats die het verdient.

Taal: Nederlands
Auteurs: Jaap en Anneke Jongejan
Reeks: Wandelplatform LAW, Streekpad 20
Uitgeverij: Wandelnet

ISBN: 9789492641021 I Bindwijze: Softback I Druk: 1e druk I Jaar: 2018 I Aantal bladzijden: 96 blz. I Afmetingen: 21 x 12,5 x 0,5 cm I Kaarten: Ja I Illustraties: Ja I Trefwoorden: wandelen in Friesland; wandelingen in Friesland; Noordelijke Friese Wouden; wandelroutes Friesland; Friese wandelingen